بایگانی/آرشیو برچسب ها : سخن دیگران

بازگشت به «کتاب» با بازاندیشی «قرآن»

بازگشت به «کتاب» با بازاندیشی «قرآن»  نقدی به رویکرد نصر حامد ابوزید آرش سلیم فروردین 1392   زنده یاد نصر حامد ابوزید در راستای ارائه راه حل برای زیست مسالمت آمیز مسلمانان (رادیکال) با جهان مدرن و زندگانی بهتر، رویکردی نو به قرآن [1] [2] [3] را لازم می داند. بنا بر نظر ابوزید (و دیگران)، در «بازاندیشی قرآن» (Rethinking the Qur’ân) باید با قرآن به مثابه «گفتار» تعامل کرد. چرا که فهم «قرآن عربی» به مثابه «گفتار»، در مقایسه با …

بیشتر بخوانید »