اخبار: سپاسگزاری از محبت، همدلی و حمايتهای همه‌ی

سپاسگزاری از محبت، همدلی و حمايتهای همه‌ی آزادانديشان
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 امروز که به بركت تجربه‌ها و دستاوردهای علمی، سرزمین‌های جدا افتاده به یکدیگر نزدیک شده‌اند و صدای آزار و ایذاء شهروندان هر کشوری بلندتر از هر زمان به گوش هم‌سرشتان ایشان می‌رسد، شکی نیست که خودبرترانگاران توان آن را نخواهند داشت تا حقانیت زندگی سالم و به سوی رشد و تعالی یکایک افراد خویش را بیش از این در ورطه‌ی جدال‌های بی‌حاصل عقیدتی و سوداگری‌ها و برترانگاريهای زننده‌ی انسان‌ستیز و تک‌صدایی‌های به دور از مدنیت صالح، پایمال کنند.
 

بيش از يك قرن است كه بشر در گیرمبارزه با افكار برتر‌انگاریهای خويش است. در قرنی که گذشت شاهد آن بودیم که برترانگاری نژادی موجب فاجعه جنگ جهانیدوم و به مسلخ کشیدن بسیاری از انسان‌های بی‌گناه و بخصوص هولوکاست گردید. جناياتی كه به نام نژاد برتر بر جوامع بشری تحميل شد در نهايت منجر به آن گرديد تا انسان در مبازره با اين برتری‌انگاری دست به اقدامی بنیادين زند تا ديگر شاهد جنايتهای خونبار گذشته نباشد. جوامع بشری برای كسب تجربه‌ی پرهيز از برتری‌انگارهای نژادی بهای بسيار سنگينی را پرداخته است.

هر چند جوامع بسیاری به رفع بلای نژادگرائی اهتمام ورزیده اند، مع الاسف تبعیضات دینی همچنان زنده مانده است. حادثه دهشتناک یازدهم سپتامبر سال 2001 نشان داد که تعصب دینی بالقوه توان آن را دارد که جهان مسلمانان و غیرمسلمانان را به تجربه‌ای دهشتناك‌تر از جنگ جهانی دوم دچار کند. افراط‌گرایی اسلامی زائيده‌ی برتری‌انگاری جماعتی است كه قرائت بدوی و عقب‌افتاده‌ی خود از متون اسلامی را حق مطلق می‌دانند و برای حيات و آسايش پيروان ديگر اديان و مذاهب ارزشی قايل نيستند و آن را در عمل بارها و بارها اثبات كرده‌اند. چه تعداد انسان بايد كشته شود، چه مقدار بايد خون بی‌گناهان به زمين بريزد و چه تعداد انسان فرهيخته می‌بايست در زير بار ستم خودحق‌بينان دروغ‌زن پايمال گردند تا جوامع بشری بخود آيند و برای رفع برتر‌انگاری دينی و مذهبی قيام كنند؟

 

امروزه مایه‌ی خرسندی است که شاهد آن هستیم حتی اگر گام کوچکی به سوی دادگری، رفع تبعيضات عقيدتی و همزيستی مسالمت‌آميز ميان پيروان اديان و مذاهب گوناگون برداریم و بینش حقیقی پروردگار عالمیان و پیام‌آورانش كه همانا ارج نهادن به انسانيت انسان و حق آزادی انديشه و باورهای دينی است را در پیش گیریم، ندای انسان‌دوستی و رهایی‌طلبی آن، با دست همياری و همراهی همنوعان و آزاداندیشان در گوشه و كنار جهان به گرمی فشرده خواهد شد و کسانی که در مسلک و طریقت و دین متفاوت از یکدیگرند، در پیگیری رویه‌ی انسان‌دوستی  و ارج نهادن و احترام گذاری به جان و مال و آبروی تمام ابناء بشر بدون توجه به دين ومذهب او، یکپارچه و یک صدا خواهند بود.

 

در سه روز اول پس از انتشار خبر اهداء اثری هنری به پيروان ديانت بهائی به عنوان نمادی از محبت و هم‌زيستی ميان پيروان همه اديان، بیش از 12 هزار پيام به عنوان تقدير و حمايت از اين حركت نمادين به دفتر اینجانب ارسال شد و همچنان نيز ادامه دارد. حجم مکاتبات و پيامها به حدی است که دفتر اینجانب ظرفیت پاسخگویی به يك يك آن را ندارد. در مدت اندکی که از اهدای این اثر هنری می‌گذرد، همنوعان بهایی و غیربهایی –بخصوص هموطنان گراميم اعم از مسلمان و غير مسلمان- به پيام آن با رویی گشاده پاسخ داده‌اند و نیت قلبی اینجانب را با دیدگان ژرف‌بین خود به عمل نزدیک‌تر کرده‌اند. پیروان و رهبران مذهبی دغدغه‌مند دیگر ادیان و مذاهب، انديشمندان و متفكرين در کشورهای مختلف با فرستادن پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم خود بر ارزش این گام کوتاه در برآوردن حق به رسمیت شناختن انسانیت و برابری همه‌ی انسانها و لزوم توجه به آزاديهای مذهبی و پرهيز از تعصبات كور دينی و مذهبی افزوده‌اند. اين امر نشان از آن دارد كه جوامع بشری از تعصبات، تبعيضات و برتری‌انگاريهای دينی و مذهبی كه در دو دهه‌ی گذشته مرگ و خشونت و ستم و ناامنی را بر جوامع انسانی تحميل كرده خسته و رویگردان گرديده است و به دنبال راهكاری برای رهایی و برون‌رفت از اين شرايط مصيبت‌بار می‌باشد.

 

اين كمترين فقط خالق آن اثر نمادين بودم كه از سوی يك يك شما گراميان اهداء گرديد. لذا لازم ديدم کمال سپاس‌گزاری خود را به هموطنان گراميم، و همچنين انديشمندان و رهبران ارجمند اديان گوناگون در كشورهای مختلف که حرکت نمادین بنده را با حمایتهای بی‌دریغ خود پاسخ گفتند اعلام ‌داشته و از روی ادب سر تعظيم در مقابلشان فرو آورم. شما گرامیان همان کسانی هستید که اگرچه در مسلک و طریقت و دین متفاوت از یکدیگرید، اما در همراهی برای حراست از دست‌آورد بزرگان دین و خرد و علم، که همانا عزیز داشتن و احترام قايل شدن به جان و مال و آبرو و انديشه‌ی تمام ابناء بشر است، یکپارچه و یک صدا ظاهر شدید. نوع‌دوستی را ستوديد و بر احترام به حيات انسانی، آزاديهای عقيدتی و همزيستی فراگير تاكيد كرديد. قطعا اين يك‌پارچگی و هم‌صدایی همراه با پيگيریهای مستمر باعث اضمحلال انديشه‌های بدوی خودبرتربين خواهد شد كه بارها به اسم خدا و شريعت خدا جوامع انسانی را سوگوار جنايات خود كردند و صحنه‌های دهشتناكی را در جلوی چشم جهانيان به نمايش درآورد‌ند. مبارزه با افراط‌گرایی و برتر‌انگاريهای دينی و مذهبی راهكار نظامی ندارد بلكه نياز به همدلی، همراهی، پشتيبانی و پيگيريهای مستمر پيروان همه‌ی اديان بخصوص عالمان و رهبران متعادل و ژرف‌انديش اديان و مذاهب گوناگون دارد تا با روشن‌گری و آگاهی دهی مستمر بر پرهيز از تبعيضات دينی و مذهبی و تشويق به محبت و همزيستی، صلح و امنيت و آرامش را به جوامع بشری باز گردانند.

 

آگاهی به نتایج مخرب تبعیضات قومی و نژادی و جنسیتی در اكثر مناطق جهان با مداومت در حال گسترش است. در کنار تلاشهائی که به جهت رفع تعصبات در جریان است حرکت‌های صلح‌طلبانه به منظور خاتمه دادن به تبعيضات دینی و مذهبی نیز بایستی تقویت و پشتیبانی شود تا ریشه افراطگرایی و خشک اندیشی مذهبی که به دروغ به نام خدا اعمال می گردد از جوامع انسانی بركنده شود. اين مهم امكان‌پذير نيست مگر آنكه علما و انديشمندان دينی دست به بازخوانی و بازنگری در مبانی عقيدتی خود بر اساس احترام به كرامت انسان و تاكيد بر برابر‌ی حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی همه ابناء بشر بدون توجه به دين و نژاد و مليتش بزنند. نياكان ما توانستند با تلاش، همدلی و تحمل مشقتهای فراوان تبعيضات نژادی و جنسيتی را از ميان بردارند. ما نيز می‌توانيم و می‌بايست دست در دست هم، تبعيضات دينی و مذهبی را از ميان برداريم و به برترانگاريهای عقيدتی پايان داده و جهانی مملو از برابری، احترام به حيات و حيثيت انسان را بنا نماييم و برای نسلهای آينده به وديعت بگذاريم.

 

بيايم پيش از آنكه مسلمان، يهودی، زرتشتی، مسيحی، بهایی، بودایی، بی‌دين و خداناباور باشيم؛ انسان باشيم. انسان باشيم. انسان باشيم.

 

اين كمترين مجددا هموطنان خود را به مهر و محبت، دوستی و شفقت، رحم و مروت، گذشت و رأفت، همدلی و همبستگی، ياری و حمايت؛ و ستايش جان و مال و آبروی يكديگر، و پرهيز و بی‌اعتنایی به مبلغين كينه و تفرقه كه سعی دارند با دامن زدن به تعصبات كور، اقوام و مذاهب را رو در روی هم قرار دهند فرا می‌خوانم؛ و توجه می دهم كه كشور ايران با تمامی امكانات، منابع و ثروتش متعلق به تمامی موطنين آن با هر قوميت و دين و مذهبی است و اختصاص به يك قشر و مسلكی معين ندارد. همچنين از همه کنشگران فرهیخته و اندیشمندان ارجمند در سراسر جهان تقاضا می‌کنم تا راهحقیقت‌جویی را با ندای انسان‌دوستی ادامه دهند، تا زمانی فرا رسد که اندیشه‌ و مراماحترام به عدم تجانس عقاید و باورها ، و برابری حقوق انسانی پیروان ادیان و مذاهب وعقاید دگراندیش در تمامی جوامع آسیب‌دیده از نزاع‌های دینی و عقیدتی متجلی گردد. امیدوارم كه با تلاشهای پيگير و مستمر همه‌ی دلسوزان در جای جای اين كره خاكی تبعيضات و برتری انگاريهای دينی و مذهبی برچيده شود تا‌ آنكه جوامع بشری بتوانند فارغ از كشمكشهای بی‌حاصل عقيدتی برای مشكلات عديده‌ی زيست‌محيطی و بحرانهای متاثر از آن چاره‌ای عاجل بيانديشند.

 

بار ديگر تقاضا دارم گران‌مایه‌ترینتقدیرات این برادر كوچك خود را پذیرا باشید.

 

تهران

20/ارديبهشت/1393

الراجی؛ عبدالحمید معصومی تهرانی

 

In the name of God, the Compassionate, the Merciful!

Today, thanks to scientific advancements, territories that were once isolated have drawn closer to one another and the cries of those who suffer oppression and torment can be heard by their compatriots more clearly than ever before. Let there be no doubt that those who inflict such anguish and who continue to regard themselves as superior to others will no longer be able to suppress the legitimacy of a sound and progressive way of life or to deter the progress of their society through the promotion of pointless religious conflicts born of anti-human, uncivilized, unbridled individualism and self-aggrandizement that breed attitudes of superiority.

For more than a century, humanity has been wrestling with notions that foster self-supremacy. In the century just passed, we witnessed that the posture of racial superiority led to the disaster of the Second World War; a conflagration that was marked by the massacres of the holocaust and the deaths of countless others. The atrocities inflicted in the name of the superior race propelled humanity to rise up and to institute measures aimed at deterring any recurrence of these bloody crimes. Humanity has paid a heavy price to learn how to avoid attitudes of racial superiority.

Now, although many communities are actively addressing the scourge of racism, alas religious discrimination remains alive; the horrific events of 11 September 2001 demonstrated the potential power of religious bigotry to inflict upon both the Muslim and non-Muslim worlds an experience perhaps even more horrendous than the Second World War. Islamic extremism is born of the thinking of a group that considers its primitive reading of the Islamic texts as the truth. Its adherents have no regard for the lives or well-being of the followers of other faiths; time and again they have demonstrated this lack of respect by their actions. How many humans should be killed, how much innocent blood should be spilt, and how many highly cultured individuals should be trampled under the tyranny of the self-righteous and the mendacious before communities awaken and rise up to eradicate notions of religious superiority?

Today it is a source of joy to observe that when even a small step is taken towards justice, towards eradication of religious discrimination and the establishment of peaceful coexistence among the followers of various faiths and beliefs, and when the true vision of the Almighty God and His messengers—which in fact teaches respect for all, regardless of belief—is upheld, its call to love and freedom is received with the support of open-minded persons the world over, who, though of varying creeds and religions, respond in one voice, calling for the path of the love of humanity to be followed and the lives, property, and honour of all to be safeguarded, regardless of religion or sect.

In the first three days following the news of the presentation of an artwork to the followers of the Bahá’í Faith as a symbol of friendship and coexistence among the adherents of all religions, more than 12,000 messages supporting this symbolic act were sent to my office and such expressions of appreciation continue to arrive. The volume of correspondence received is so extensive that my office does not have the capacity to reply to each message individually. During the short time that has passed since the presentation of this artwork, Bahá’í and non-Bahá’ís— especially my dear compatriots, both Muslim and non-Muslim — have responded to its intended message with joy and, by the breadth of their vision, have brought my heartfelt intention closer to realization.

By expressing their approval, both directly and indirectly, religious leaders and followers of other faiths and religions, as well as intellectuals in numerous countries, have added to the value of this step which calls for the equality of all human beings and religious freedom to be upheld and for religious and sectarian prejudices to be rejected. Plainly, communities everywhere are wearied and resentful of prejudice, religious discrimination, and self-superiority; people the world over are seeking the means to free their societies of these disastrous ills for they invariably lead to insecurity, cruelty, and even death.

This lowly one was only the creator of that symbolic work, but it has been presented on behalf of all those who support this action. Therefore, I extend my utmost gratitude to my respected fellow citizens and to the valued intellectuals and leaders of various religions in numerous countries who openly support my symbolic act, and bow my head to them in respect. You are the ones who, although of diverse backgrounds, beliefs, and religions, stand united and speak out in one voice against infringements upon the rights of any human being on account of his or her beliefs. This solidarity and unity of voice, together with constant action, will definitely lead to the removal of primitive thoughts of self-superiority which, in the name of God and His religion, have repeatedly made societies the bereaved victims of their crimes. To fight against extremism and self-supremacy does not require military strategy, it rather needs agreement, support, and the constant adherence of the followers of all religions to their faiths’ teachings; this is especially true of clerics and intellectuals, whose constant explanations may serve to raise consciousness about the inherent dangers of religious and sectarian discrimination and the imperative need to manifest friendship and coexistence, so that peace, security, and tranquility may return to human communities.

Awareness of the harm inflicted through ethnic, racial, and gender discrimination is steadily growing in many parts of the world; alongside the efforts to eradicate these forms of prejudice, support must be extended to peaceful movements that aim to address denominational and sectarian discrimination, so that religious extremism and fundamentalism, which act falsely in the name of God, will ultimately be eradicated.

This is not possible unless the religiously learned and thinkers reflect deeply upon those principles of their faiths that call for human dignity to be safeguarded and the rights of all the children of man to be upheld, regardless of religion, race, or nationality. Our ancestors managed, through struggle, unity of purpose, and enormous suffering to raise consciousness about the damage that is inflicted through prejudices of race and gender.

We, too, together, can and must, strive earnestly to efface religious and sectarian intolerance and dispel the concept of the superiority of belief, so as to pass on to future generations a world characterized by equality and respect for all.

Let us be humans first before we are Muslims, Jews, Zoroastrians, Christians, Bahá’ís, Buddhists, irreligious, or atheists.

This lowly one once again invites his fellow citizens to love and affection, friendship and compassion, sympathy and mercy, forgiveness and generosity, unity and solidarity, assistance and support, respect for the lives, property, and dignity of others; let us hold no regard for the instigators of hatred and disunity. Iran, with its abundant resources and prospects belongs to all of its people, regardless of ethnicity, religion, or gender does not belong exclusively to one particular class or faith. I also request all thoughtful activists and respected intellectuals across the world to continue to follow the path of truth-seeking and friendship, until the time comes when respect for difference of faith and belief will have been established, that no one may suffer any more on account of conflicts arising from religious prejudice. I hope that through the constant efforts of all caring people throughout the world, such discrimination will be removed, so that humanity, freed from the ravages of religious conflict, will be able to devise remedies for the many urgent ecological problems facing the world and thus forestall the chaos that will ensue should this matter not receive the attention it requires.

Once again I beg you to accept the most sincere gratitude of this, your lowly brother.

In anticipation of His blessings, the imploring one, ‘Abdu’l-Hamid Ma‘sumi Tihrani

 

شنبه، 20 ارديبهشت ماه ، 1393

درباره‌ی مدیر سایت

همچنین ببینید

تأملی بر غقلت‌هايمان

بسم‌ الله الرحمن الرحيـم   امروز ما ایرانیان در شرایطی قرار داریم که با وجود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *