مبحث مناسك و آداب توتميسم

سلسله دروس عبدالحميد معصومي تهراني تحت عنوان: بررسي ريشه‌ها و علت‌هاي عقايد و انديشه‌هاي ديني     در مباحث قبل، بنيانهاي اساسي و اصول دين توتميسم را كه عبارت از اعتقاد به تقدس توتم، اعتقاد به مانا و اعتقاد به تابوها بودند مورد بحث و بررسي قرار داديم و در اين مبحث، به اهم مناسك و آداب، كه مي‌توان آنها را فروع دين توتم پرستي شمرد به اختصار اشاره مي‌كنيم.   مناسك ديني در مذهب توتميسم در واقع بيشتر، چيزهايي است …

بیشتر بخوانید »

مبحث مناسك و آداب توتميسم

سلسله دروس عبدالحميد معصومي تهراني تحت عنوان: بررسي ريشه‌ها و علت‌هاي عقايد و انديشه‌هاي ديني   مناسك ايجابي يا واجبات در توتميسم   مناسك ايجابي يا واجبات ديني در آيين توتم‌پرستي، عبارت از مراسم و اعمالي است كه جنبه‌ي تابويي ندارند، بلكه صرفا جنبه‌ي تفنني و شعائري داشته و منظور از آنها كسب تقدس و تقرب به توتم و اتحاد با آن است.   مهمترين مناسك ايجابي عبارتند از تقديم قرباني، اجراي جشنها و شعائر ديني كه در ضمن آنها …

بیشتر بخوانید »

آزادي بيان از ديدگاه قرآن

 آزادي بيان از ديدگاه قرآن   انديشمندان و صاحب‌نظران بسياري در  حول محور «بيان» و آزاديها و محدوديتهاي آن كتاب‌ها و مقالات بسياري نگاشته و منتشر كرده‌اند. آنچه در اكثر نظرات بچشم مي‌خورد، اعتقاد بر اين تفكر اساسي است كه آزادي بيان ضمن اينكه يكي از اجزاي اصلي دمكراسي به شمار مي‌رود، رابطه‌ي حياتيِ و انفكاك ناپذيري با كرامت انساني داشته و نقش عمده‌اي را در بهبود سطح زندگي بشر بازي مي‌كند.   اما در اين جستار قصد برآن نيست …

بیشتر بخوانید »

مبحث توتميسم(بخش دوم)

سلسله دروس عبدالحميد معصومي تهراني تحت عنوان: بررسي ريشه‌ها و علت‌هاي عقايد و انديشه‌هاي ديني   دوركهيم گفته است: توتميسم ابتدايي، نفوذ و تاثير بسياري در زندگاني اخلاقي، اجتماعي و ديني جوامع متمدن دارد. انچه در افكار ما مي‌گذرد مانند مفاهيم زمان، مكان، افكار عمومي و قوانين فرهنگي، همه را مديون دين توتم هستيم. دين توتميسم اساس علم جهان شناسي است، ريشه زندگاني اخلاقي و اجتماعي و قضايي انسان در آيين ابتدايي توتم‌پرستي است. امور ممنوعه يا تابو‌هاي ابتدايي، پايه …

بیشتر بخوانید »

مبحث توتميسم(بخش سوم)

سلسله دروس عبدالحميد معصومي تهراني تحت عنوان: بررسي ريشه‌ها و علت‌هاي عقايد و انديشه‌هاي ديني   همانگونه که پیشتر عرض کردم یکی از توتم‌های ایرانیان باستان «شیر» بوده است. ضمن اینکه شیر در میان ایرانیان قدیم، علامت پرچم ایران و نشان جامعه‌ی سیاسی و نظامی و مظهر نیرومندی بوده است.   در شاهنامه‌ی فردوسی هم می‌بینیم که روی پرچم «گودرز» پهلوان، شیر نقش شده بود:   بپرسید کان سرخ پرده سرای          سواری بسی گردش اندر بپای یکی شیر پیکر درفش …

بیشتر بخوانید »

مبحث تابوها (بخش اول)

سلسله دروس عبدالحميد معصومي تهراني تحت عنوان: بررسي ريشه‌ها و علت‌هاي عقايد و انديشه‌هاي ديني   بسم الله الرحمن الرحيم   در جلسه قبل، در مورد توتميسم و مظاهر آن بحث مختصري كرديم و در اين جلسه مي‌خواهيم در مورد تابوها صحبت نماييم.   اما پيش از ورود به بحث بجهت آنكه برخي موارد براي عزيزان دقيقا روشن نگرديده است ناچارم توضيحي اجمالي دهم. از جمله مواردي كه مورد اشاره عزيزان بوده، موضوع تفكيك اديان به عنوان الهامي و غير …

بیشتر بخوانید »

مبحث تابوها (بخش دوم)

سلسله دروس عبدالحميد معصومي تهراني تحت عنوان: بررسي ريشه‌ها و علت‌هاي عقايد و انديشه‌هاي ديني   تابوها را مي‌توان از دو نظر تقسيم‌بندي كرد. يكي از نظر مفهوم و ديگري از نظر موضوع و مصداق.   همانگونه كه عرض كردم تابو از نظر مفهوم و معنا دو گونه است. يكي تابوهايي كه از نظر تقدس مورد پرهيز قرار مي‌گيرند و ديگري از نظر پليدي و خباثت؛ كه توضيح آن را عرض كردم.   اما تقسيم بندي تابوها از منظر موضوع …

بیشتر بخوانید »