سخن دیگران

بازگشت به «کتاب» با بازاندیشی «قرآن»

بازگشت به «کتاب» با بازاندیشی «قرآن»  نقدی به رویکرد نصر حامد ابوزید آرش سلیم فروردین 1392   زنده یاد نصر حامد ابوزید در راستای ارائه راه حل برای زیست مسالمت آمیز مسلمانان (رادیکال) با جهان مدرن و زندگانی بهتر، رویکردی نو به قرآن [1] [2] [3] را لازم می داند. بنا بر نظر ابوزید (و دیگران)، در «بازاندیشی قرآن» (Rethinking the Qur’ân) باید با قرآن به مثابه «گفتار» تعامل کرد. چرا که فهم «قرآن عربی» به مثابه «گفتار»، در مقایسه با …

بیشتر بخوانید »

نقدی بر قانون مجازات اسلامی (2)

برداشت نادرست از «حد» و شگردهای فقهی در فراگیر کردن مجازات اعدام نقدی بر قانون مجازات اسلامی (2)   آرش سلیم مرداد 1392   در بخش یکم این مقاله درباره پیامدهای تدوین قانون بر مبنای فقهی «گناه» یا معصیت مطالبی ارائه گردید. مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی، در این نوشتار بررسی و تحلیل می شود. قانونی که شوربختانه در تضاد آشکار با آیات قرآن، در اعدام شهروندان بس سخاوتمند است. برای بررسی مجازات بی رویه اعدام در قانون مجازات اسلامی، نخست …

بیشتر بخوانید »

از پیامبران بدون اجرت تا دین- کارتل های امروزی

واکاوی آیه های انفال:41 و حشر:7   آرش سلیم آبان 1392   سنت بی بدیل پیامبری خدا، بدون جانشین و بدون دستمزد است. پیامبری یک کار بدون «اجرت» و به زبان امروزی کار داوطلبانه می باشد. در امر نبوت، «جاشینی» و تعیین جانشین توسط پیامبران جایی ندارد [1]. پس چگونه این کار داوطلبانه، موجب تاسیس شغل تمام وقت و بنگاه های مالی با دریافت اجرت و کسب درآمد شده است! مقام نبوت با «امر» و «وحی» خدا همراه با کتاب و …

بیشتر بخوانید »

زن را بزن!

«زن را بزن!» مفهوم آیه34نساء سید محمّد نوری یکی از مهم‌ترین و پر جنجال‌ترین آیات قرآن کریم که در حوزه اجتماعی به آن توجه بسیاری شده و ناظر به مسائل زنان و خانواده است، آیه 34 سوره مبارکه نساء است. بعضی از مفسرین این آیه را به معنی زدن گرفته اند(1) و بعضی از فقها مفهوم آیه را با اینکه به معنی زدن گرفته اند لیکن جواز این زدن را مشروط به اجازه حاحم شرع می دانند(2) و حتی در …

بیشتر بخوانید »

درباره ربا بیشتر بدانیم

درباره ربا بیشتر بدانیم ربا، يكي از محّرمات آيين اسلام است كه قرآن كريم و روايات معصومان برآن دلالت دارند. ربا در اديان گذشته، همچون دين يهود و مسيحيت نيز حرمت داشته است. ربا در لغت، چنان كه صاحب مقاييس آورده، به معناي زياده است. در كتب فقهي، رباي حرام را دوقسم مي دانند: 1) رباي معاملي 2) رباي قرضي رباي معاملي: آن است كه يك جنس به مانند خود، فروخته شود و در آن، شرط زياده گردد؛ مانند اين …

بیشتر بخوانید »