منوی سایت

 

 

سخن ديگران

   

نرم‌افــزار

 

 
اطلاعیه ی مربوط به عملیاتهای انتحاری
 

بسم الله الرحمن الرحيم

عملياتهاي انتحاري متعدد بر عليه مردم عادي و بي دفاع شهرك هاي يهودي نشين در اسرائيل كه توسط برخي افراد وابسته به گروه ها وسازمانهاي به اصطلاح مبارز فلسطيني انجام شده است عملي مذموم و بر خلاف نص صريح شريعت قرآن بوده و از مصاديق بارز تروريسم است زيرااولاً: طبق آيه ي 29 از سوره ي نساء خودكشي در اسلام نهي شده و از گناهان كبيره شمرده مي شودوهركس با هر انگيزه و عقيده اي كه دست به خودكشي بزند را به آتش جهنم وعده داده است.بنابراين طبق نظر قرآن كسي كه خود را مي كشد نه تنها صوابكار نيست بلكه مستوجب عقوبت اخروي نيز مي باشد و تفاوتي نمي كند كه اين عمل با چه انگيزه و عقيده اي انجام پذيرفته باشد.


اساساً از نظر اسلام حفظ جان وظيفه اي شرعي و انساني ا ست . حتي كسي كه در ميدان جنگ مي جنگدباآنكه مي دانددراين ميدان ممكن است هرلحظه كشته شود لكن نمي تواندنسبت به حفظ جان خود بي توجهي نموده و شرايط و موقعيت به قتل رسيدن خود را آگاهانه و عمداً مهيا نمايد.ثانياً:چنانچه كسي با اراده، اختياروقصد قبلي، با آگاهي وشعورعقلي بدون حجت اثبات شده ي شرعي وقانوني كه دركتب فقهي به طورمفصل بيان گرديده ، فرديا افرادي رابه قتل برساند، مرتكب قتل عمد شده و مستوجب عقوبت دنيوي (قصاص نفس )يا اخروي (خلود در جهنم) خواهد بود. زيراطبق آيه ي32 از سوره ي مائده ارتكاب قتل عمدمساوي با به قتل رساندن تمامي انسانها مي‌باشد.


بنابراين عاملين انتحاري مرتكب دوگناه كبيره گرديده اند.اول خودكشي ودوم قتل عمدبدون حجت شرعي وقانوني اثبات شده.


ثالثاً: دراسلام يك عمل با شرايط، انگيزه ، هدف وفعل مشابه ، داراي دوحكم متضاد نمي باشد. حكم وشريعت الهي براساس مصلحت بينيهاي سياسي قابل تغييرنيست ؛ واين مهم وظيفه ي علماء متعهد، مستقل ودلسوزاسلامي است كه ساحت مقدس شريعت اسلام راازسوءاستفاده هاي ارباب سياست وتغييروتحريف نمودن آن بنابرمصالح خودحفظ نمايند . بخصوص اين بدعت فاحش وخطرناك بهشت فروشي، كه جا دارد به طورقاطع با آن برخوردشود.


چراكه خداوندهيچ مفتي يامجتهدي راكليدداربهشت وجهنم قرارنداده وبه فرمايش ياسفارش هيچ مفتي ومجتهدي ،حتي پيامبري، كسي را وارد بهشت يا جهنم نمي نمايد.


رابعاً: مبارزه ي ملت فلسطين دراحقاق حقوق حقه خويش كه همانا تشكيل كشوري مستقل بامرزهاي شناخته شده ي بين المللي وايجادحكومتي مستقل ومنتخب ميباشد، مبارزه اي ملي بوده وزدن رنگ ولعاب ديني ومذهبي به آن، وتعميم دادنش به جهان اسلام امري اشتباه وبرخلاف شريعت وحقيقت است.به اعتقاد بنده تهيج احساسات ديني و مذهبي مسلمين با تمسك به دلائلي غيرثقه كه غالباً ريشه در سياست بازيهاي سياستمداران داشته و دارد، بزرگترين ظلمي است كه در حق ملت مظلوم فلسطين روا شده و مي شود و بزرگترين سد راه تحقق بخشيدن به آرزوي ديرين آنان براي داشتن كشوري آرام و مستقل است.


دراينجا لازم ميدانم كه متذكر شوم، عملياتهاي ارتش اسرائيل در حمله به شهركهاي فلسطيني نشين و بر خورد خشن نظامي با ساكنين بي گناه و بي دفاع آنان با هدف مبارزه با تروريست نيز عملي مذموم و بر خلاف شريعت تورات مقدس و مصداق بارز نقض حقوق بشر مي‌باشد.همچنين به علماء ودولتمردان اسرائيل متذكر مي شوم، چنانچه از راه عدالت خارج شويد خداوند جماعتي را بر شما مسلط خواهد نمود كه بر كوچك و بزرگ شما رحم نخواهد آورد و اين عهدي است كه خداوند با بني اسرائيل نموده و در تورات مقدس وقرآن مكتوب مي باشد و همواره به آن عمل نموده است . پس از راه عدالت خارج نشويد و به جهت عمل چند نفر به ملتي ظلم روا نداريد و آنان را از حقوق حقه ي خود كه همانا داشتن كشوري مستقل با مرزهاي شناخته شده و حكومتي دمكراتيك و دولتي منتخب مي باشد محروم نسازيد.


خداوندا ، به بشر درك ومعرفتي عطا فرما كه ضمن بندگي تو، به انسان وانسانيت ارج گذارده ، خون همنوعش را با هيچ دليلي بر زمينت نريزد و در ساية صلح و همزيستي شكر گذار نعمتهاي بي شمارت باشد.


ايران – تهران


/2002/14/ جولاي

 الراجی، عبدالحمید معصومی تهرانی

اينجانب توجه مسلمين بخصوص علماءمتعهد ومستقل اسلامي رابه اين نكته جلب مي نمايم كه حمايت از مبارزات حق طلبانه ي ملت فلسطين غير از ادعاي تملك ارض مقدس با استناد به قبله ي اول مسلمين بودن مسجدالاقصي ومعراج پيامبراسلام مي باشد . زيرا اولاً اگرقبله بودن مكاني براي پيروان ديني موجب تملك يافتن آن دسته به آن محل ميگرديد، بايدتوجه داشت كه شش قرن پيش ازتولدپيامبراسلام(ص) مسجدالاقصي قبله ي مسيحيان بوده وتاكنون نيزميباشدوهمچنين بيش ازنُه قرن قبل ازتولد حضرت عيسي مسيح (ع) مسجدالاقصي قبله ي يهوديان بوده و تاكنون نيز مي باشد. ثانياً پيامبر اسلام به صراحت آيه ي قرآن، تنها چند ساعتي از يك شب را درارض مقدس ومسجدالاقصي گذرانده است وحال آنكه پيامبران بي شماري از قوم بني اسرائيل از يوشع بن نون تا عيسي مسيح همچون شاول، سموئيل، داود، سليمان، ايوب و…(صلوات الله عليهم)در آن مكان به دنيا آمدند، زندگي كردند و در آن زمين دفن شدند. چگونه است فرقه اي تنها به جهت آنكه مسجدالاقصي مدت چهارده سال قبله اش بوده وپيامبرش تنها چند ساعتي از يك شب درآنجا حضور داشته مالك به حق ارض مقدس ميشود. لكن فرقي كه قرنهاپيش از به دنيا آمدن پيامبر اسلام(ص) آن محل را مقدس مي دانسته و قبله ي خود قرار داده بودند و صدها نفر از پيامبرانشان در آن مكان زاده شده، زندگي كرده ودر همان زمين نيز بدرود حيات گفته اند حقي بر ايشان مترتب نباشد.؟! ارض مقدس و مسجدالاقصي زميني مقدس براي تمامي فرق مسلمان، مسيحي و يهودي بوده و مي باشد. لكن چنانچه اين دلائل مؤيد تملك يافتن ارض مقدس مي شود، فرق يهودي و مسيحي به طور قطع در ادعاي تملك ارض مقدس از مسلمين اولي تر هستند و همچنين است دلائل ديگر بر مدعاي اسلامي بودن ارض مقدس.

کلمات کليدي :

ارسال شده در مورخه : جمعه، 31 خرداد ماه ، 1387 توسط admin

 


مرتبط با موضوع :

 وضعیت دگرمذهبان ایرانی  [شنبه، 20 آذر ماه ، 1395]
 برابري ديني  [دوشنبه، 26 مهر ماه ، 1395]
 تأملی بر غقلت‌هايمان  [يكشنبه، 8 آذر ماه ، 1394]
 چرا داعش تا ديروز محارب نبود؟؟  [يكشنبه، 19 بهمن ماه ، 1393]
 ماحصل تقدس‌گرایی؛ انسداد فکری و تروریزم م  [پنجشنبه، 15 آبان ماه ، 1393]
 اطلاعیه مربوط به حمله به افغانستان  [جمعه، 31 خرداد ماه ، 1387]
 اطلاعيه در مورد نگارش كتاب مقدس تورات  [جمعه، 31 خرداد ماه ، 1387]

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .

امتیاز دهی به مطلب

 
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 2


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

 

اشتراک گذاري مطلب

 

 

انتخاب ها

 
 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 

 

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir

 

mashhadteam.ir