سخنی با تهدید کنندگان تاریخ : جمعه، 31 خرداد ماه ، 1387
موضوع :


بسم الله الرحمن الرحيم


زماني كه عده‌أي با شعارهاي تند و غير منطقي، و با اعمالي وقيح و وحشيانه؛ عالمانه يا جاهلانه، دين اسلام را در اذهان جهاني، ديني مبتني بر منطق شمشير و زور؛ كه براي حيات بشري ارزشي قايل نيست معرفي مي‌كردند؛ اينجانب براي مقابله با اين معضل، چاره‌ي كار را در انجام اقدامي نمادين ديدم؛ تا به جهان بشريت اثبات كنم كه اسلام و مسلمان نه‌تنها دشمن حيات بشري نيست، بلكه براي آن ارزش و احترام قايل است.

 

 از اين رو به خوشنويسي كردن كتاب مقدس تورات، كه در ميان يهوديان و مسيحيان به عنوان كتاب مقدسي بنيادين مورد احترام و تكريم است اقدام نمودم، و از هنرمندي گرامي تقاضا كردم تا در تذهيب و طلاكاري آن به بنده كمك نمايد.

 

پس از اتمام نگارش كتاب مقدس تورات كه مقارن با آغاز سال 2001 ميلادي بود؛ در اطلاعيه‌أي آن كتاب را به عنوان نمادي از احترام به: انسان و انسانيت، افكار و عقايد مختلف و صلح و هم‌زيستي مسالمت‌آميز پيروان اديان گوناگون به جامعه‌ي بشري عرضه داشتم.


اين اقدام عكس‌العمل‌هاي متفاوتي را در پي داشت. بسياري از شخصيتهاي فرهنگي و سياسي دنيا از اين حركت نمادين استقبال كرده و با نامه‌هاي الكترونيكي خود، بنده را مورد لطف قرار دادند. در مقابل، عده‌أي در داخل ايران بدون توجه به مفهوم كار انجام شده، بنده را متهم به انواع اتهامات نموده، مبلغ كتب و اديان ضاله خواندند!!. برخي مرا مزدبگير صهيونيسم معرفي كردند!!! و آناني كه كمترين درايتي داشتند به ظن خود آرام و آهسته از كنار آن گذشتند.


اتهامات و توهينها را شنيدم و بجاي آن كه خود را مشغول پاسخ‌گويي به آن هزليات كنم، با وجود محدوديتها و شرايط بد روحي و عصبي، به خوشنويسي كتاب مزامير حضرت داوود(ص) به دو زبان فارسي و عبري اقدام كردم.


پس از اتمام نگارش كتاب مزامير، همچون گذشته در اطلاعيه‌أي آن را به جامعه‌ي بشري عرضه داشتم. واين در حالي بود كه جامعه‌ي جهاني شاهد اقداماتي وحشيانه و به نمايش گذاشتن سربريدن‌هاي متعدد انسانهاي بي‌گناه به دست عده‌أي مسلمان‌نما، در مقابل دوربين‌هاي فيلم‌برداري بود. تنها نتيجه‌أي كه اين گونه اعمال در پي داشت بي‌آبرويي اسلام و مسلماني در اذهان جهاني بود و هست. افسوس و صد افسوس از داعيه‌داران مسلماني كه تا آن زمان صدايي قاطع در اعتراض بر عليه آن اعمال بر نخواسته بود، به ناگاه نوك پيكان تكفير و تهام را باز به سوي بنده نشانه رفتند، چرا كه گفته بودم: أي انسان، با هر عقيده و ديني كه داري دوستت دارم و براي زندگيت ارزش قايلم. اين كلام بر برخي چنان گران آمد كه مجبور به جبهه‌گيري بر عليه‌ام شدند!! و برخي هم بر عليه‌ام استفتاء مضحكانه صادر كردند.


در طول اين سالها همه گونه اتهام و توهين را شنيدم و هيچ نگفتم. به آن اميد كه روزي فرا رسد تا كوته‌انديشان، اين واقعيت را دريابند كه زندگي در دوران دهكده‌ي جهاني، روش و گفتمان خاص خود را مي‌طلبد. .اما متاسفانه به ظاهر سكوت بنده، امر را بر برخي مشتبه نموده، پا را فراتر از حريم خود گذاشته‌اند و اين بار به اتهام‌زني و توهين بسنده نكرده و به تهديد روي آورده‌اند.


بنده به تهديد كنندگان و محركين و مشوقان آنان، كه از ابراز عقايد و نظراتم به دليل مغايرت با انديشه‌هاي بدوي خود برحذرم مي‌دارند و خواستار امحاء كتب تحرير شده‌ي تورات و زبور و توقف نگارش كتاب مقدس انجيل كه هم‌اينك در دست نگارش دارم هستند؛ اين بار صراحتا اخطار مي‌كنم.


سكوت در بر زخم زبان تيره دلان


ز عجز نيست دليل بزرگوتري ماست


سكوت بنده از روي عجز يا ترس از فرد يا گروه و سيستمي نبوده و جز از خداوند متعال از هيچ انساني نمي‌هراسم. اما از اين تاريخ در مقابل هر گونه سخن يا عمل غير منطقي، شديدا موضع‌گيري كرده، ملاحظه‌ي هيچ فردي را در هر مقام و منصبي كه باشد نخواهم كرد.


اينجانب به هيچ عنوان قصد تشنج‌زايي نداشته و ندارم و هميشه پيرو انديشه‌ي مسالمت و صلح و دوستي بوده و هستم؛ واين مطلب را بارها كتبا و شفاها، به برخي از منتقدينم متذكر شده‌ام. وابسته به هيچ گروه يا دسته‌ي سياسي نبوده و نيستم. دشمني با هيچ گروه يا دسته‌ي سياسي نيز نداشته و ندارم. زيرا كه اساسا با سياست و سياست‌بازي بيگانه‌ام. هزينه‌ي زندگيم از درآمد شخصي مي‌گذرد و وام‌دار هيچ بني‌بشري نيستم. علقه‌أي بحمدالله در اين دنيا نداشته، چيزي هم براي از دست دادن ندارم. اما اگر قرار باشد عده‌أي خود حق‌بين برايم شمشير برهنه بكشند تا مرا وادار به اجراي خواسته‌هاي نامعقول خود كنند، مطمئن باشند كه آن زمان ديگر سكوت نكرده هيچ خط قرمزي را هم نخواهم شناخت.


بنده زير بار حرف زور و غير منطقي نخواهم رفت و از بيان عقايد خويش دست بر نخواهم داشت. كتب مقدس تورات و زبور را نابود نكرده و چنانچه كسي بخواهد براي نابود كردنش دست دراز كند، دستش را خواهم شكست. نگارش كتاب مقدس انجيل را هم متوقف نكرده، چنانچه زنده باشم كتاب اوستا را هم خوشنويسي خواهم كرد. از مرگ نيز هراسي به دل ندارم. شرم كنيد و دين خداوند را بيش از اين به بازي نگيريد، در غير اين صورت قهر خداوند را خواهيد چشيد و آن زمان براي پشيماني بسيار دير است.


اگر شما مسلمانيد؟! بارها گفته‌ام، بنده از اين مسلماني تبري مي‌جويم.


در اينجا مجددا سخنم را تكرار مي‌كنم و بر آن عقيده‌مندم كه: أي يهودي، أي مسيحي، أي مسلمان، أي زرتشتي، أي بودايي، أي بهايي، أي بي‌دين، دوستت دارم و براي زندگيت ارزش قايلم. بگذار اين كلام بر هر خشك‌مغزي كه مي‌خواهد گران آيد.


خداوند همه ما را به راه راست هدايت كند و توفيق دوست داشتن و عشق‌ورزيدن به انسانها، بدون در نظر گرفتن عقيده و دينش را عنايت فرمايد.


                                                                                 والسلام علي من اتبع الهدي


                                                                                        ايران – تهران


                                                                 عبدالحميد معصومي تهراني

 

 


منبع این مقاله : پايگاه اطلاع رساني دفتر عبدالحميد معصومي تهراني
http://www.amasumi.net/

آدرس این مطلب :
http://www.amasumi.net//modules.php?name=News&file=article&sid=15