منوی سایت

 

 

سخن ديگران

   

نرم‌افــزار

 

 
سخن ديگران: نقدی بر قانون مجازات اسلامی (1)،
 
سخن ديگران

نقدی بر قانون مجازات اسلامی (1)
پیامدهای ورود فقه «گناه» محور به قانون نگاری
 
آرش سلیم
مرداد 1392
 
ورود فقها با فقه «گناه» محور به نظام حقوقی کشور و تدوین قانون مجازات؛ پیامدهای ویرانگری برای جامعه ایران داشته است. تعریف مغشوش فقها از «گناه» و یا «معصیت» نیز به نوبه خود به اغتشاش مفهومی عجیبی در سه دسته مجازات های فقهی موسوم به «قصاص»، «حد» و «تعزیر» منجر شده است. حتی افزون بر تعزیرات «شرعی»، نوع دیگری از تنبیه به نام تعزیرات «حکومتی» نیز بر شهروندان ایرانی تحمیل گردیده است. بر اساس «تعزیرات حکومتی» ادعایی، شهروندان برای انجام آن دسته از «محرمات» که در شرع برای آن ها «حد» تعیین نشده است، باید «تعزیر» شوند. در این گونه تعزیر فرقی نمی کند محرمات از «گناهان کبیره» باشد و یا از «گناهان صغیره»! در این نوشتار درباره «گناه» در قرآن و بدفهمی هایی که به باور نگارنده به تدوین مجازات های ضد قرآن در «قانون مجازات اسلامی» منجر شده است بر اساس آیات قرآن بحث چکیده ای ارائه ای می شود. سپس درباره قانون مجازات اسلامی برای مواردی  چون سرقت، زنا، لواط، تهمت، و شراب خواری مطالبی ارائه می شود. در اولین فرصت بحث تفصیلی برخی از مطالب ارائه شده در این مقاله و قسمت بعدی آن، در مقاله های جداگاه دیگری ارائه خواهد شد. امید است کمکی باشد به روشن تر شدن برخی مفاهیم بنیادین قرآنی که کژفهمی آن ها موجب تعدی و ظلم در پوشش قانون به شهروندان ایرانی شده است.
 
بحث کانونی این نوشتار این است که «جرم» و «مجازات» با «اثم» (گناه) تعریف و تعیین نمی شود؛ همانطور که حکومت برای «ثواب» شهروندان به آن ها پاداش نمی دهد. جرم و مجازات، با عمل «سیئات» که متضاد عمل «صالحات» است تعریف می شود. آن چه بد یا خوب در پندار و گفتار و کردار هر فرد در رابطه با معیارهای شرعی می گذرد، اگر چه برای فرد مومن در حسابِ گناه و ثواب او نوشته می شود و در دنیای دیگر جزای بد و خوب می گیرد؛ اما معیار تشخیص ارتکاب «جرم» توسط شهروندان نیست. جرم، آن «عمل سئیه» ای می باشد که با آن به دیگری یا دیگران «تعدی» می شود. در بخش سه این نوشتار درباره اصلِ سقف مجازات برابر جرم و قاعده «تابوا و اصلحوا» در مجازات کیفری بحث می شود. این گونه آیات کیفری قرآن اغلب بدون آیه بعد و «الاّ»ی آن خوانده شده است. خواهیم دید، اصل «الا الذين تابوا واصلحوا» در تخفیف یا بخشش جرم های کیفری صادق است. به بیان دیگر در این گونه آیات نخست طبق اصل برابری جرم و جزاء، سقفِ مجازاتِ برابر بیان شده است. سپس در دنباله آیه و یا در آیه بعدی با اصل « تابوا واصلحوا» اجرای مجازات معلق می گردد. مجرم با بازگشت از تبه کاری و اصلاح با انجام عمل صالح از مجازات معاف می گردد.

سه شنبه، 22 مرداد ماه ، 1392 بازدید:5357 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 5357 بار بازديد شده
 

سخن ديگران: بازگشت به �کتاب� با بازاندیشی �قرآن�
 
سخن ديگران

 
بازگشت به «کتاب» با بازاندیشی «قرآن»
 نقدی به رویکرد نصر حامد ابوزید
آرش سلیم
فروردین 1392
 
زنده یاد نصر حامد ابوزید در راستای ارائه راه حل برای زیست مسالمت آمیز مسلمانان (رادیکال) با جهان مدرن و زندگانی بهتر، رویکردی نو به قرآن [1] [2] [3] را لازم می داند. بنا بر نظر ابوزید (و دیگران)، در «بازاندیشی قرآن» (Rethinking the Qur'ân) باید با قرآن به مثابه «گفتار» تعامل کرد. چرا که فهم «قرآن عربی» به مثابه «گفتار»، در مقایسه با فهم «مصحف در دست» به مثابه «متن»؛ به نتایج متفاوتی می انجامد. در این نوشتار خواهیم دید که «راه حل» مساله مورد نظر ابوزید و راهکار، از دل فهم تمایز و رابطه بین «الکتاب» (نزول مرحله یک وحی) و «قرآن عربی» (تنزیل مرحله دو وحی) در می آید. آیات قرآن عربی، «تنزیل» آیات الکتاب است در محیط بعثت و فرهنگ قریش. آموزه های پایه ای «الکتاب» که محکمات «دین» می باشد، ورای زمان و مکان است و برای همه پیامبران نیز یکسان می باشد.
فرآیند سه مرحله ای شکل گیری مصحف در دست که در نمودار:1 ترسیم شده است، در این نوشتار واکاوی می شود. «مصحف در دست» نه الکتاب است و نه قرآن. اما در پژوهش و تعقل، خواهی نخواهی با «مصحف در دست» سر و کار داریم که مجموعه پراکنده ای از آیات شامل آموزه های پایه ای «دین» به اضافه آموزه های  غیر پایه ای می باشد. اما این مجموعه پراکنده آیات، یک «منظومه» منسجم و سازگار را نمایندگی می کند. درست است که «تنزیل» بسیاری از آیات «قرآن» در مرحله دوم وحی (نمودار-1) حاصل تعامل با مخاطب ویژه در شرایط میدانی ویژه بوده است، اما تمام آیات در یک «چارچوب مفهومی» یکسان (الکتاب) تنزیل شده است. با تعقل و پژوهش متدیک، می توان تاثیرات جانبی کاستی های مصحف در دست را دور زد و به محکمات یکسان رسید- کاستی هایی چون: 1- عدم تدوین مصحف طبق ترتیب نزول سوره ها و یا عدم یقین در زمان نزول سوره ها و آیات، 2-دقیق نبودن چیدمان برخی آیات در جمع آوری و تدوین مصحف، و همچنین 3- خطاهای احتمالی سهوی انسانی در فرآیند طولانی تبدیل «قرآن» به «مصحف در دست».

يكشنبه، 15 ارديبهشت ماه ، 1392 بازدید:7593 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 7593 بار بازديد شده
 

سخن ديگران: حجاب شرعی در عصر پیامبر
 
سخن ديگران

دو سال از نشر کتاب الکترونیکی حجاب شرعی در عصر پیامبر گذشت
امير تركاشوند
دو سال پیش در چنین روزی کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر (حاصل چهار سال پژوهش از 84 تا 88 و یکسال بازنویسی در پی نقد برخی دوستان و مراکز پژوهشی در سال 89) را در فضای مجازی منتشر کردم.
در این دو سال به دهها جلسه معرفی و نقد دعوت شدم و از نزدیک در جریان پرسشها ، ابهامات و خدشه ها (و البته شور فراوانی که ایجاد کرده بود) قرار گرفتم، نیز در جستجوهای اینترنتی با شماری دیگر از نقد و معرفی روبرو شدم.
به دوستان وعده کرده بودم که در دومین سال نشر کتاب یعنی امروز، پیوست کتاب، با هدف پاسخ به پرسشها ، ابهامات و خدشه ها را منتشر کنم امّا با پوزش از این دوستان، از آنجا که متوجه شدم برخی مراکز پژوهشی و گویا برخی شخصیّتهای ارجمند درصدد نقد کتاب هستند پس تصمیم گرفتم پیوست خود را به پس از انتشار این نقدها موکول کنم.

پنجشنبه، 12 ارديبهشت ماه ، 1392 بازدید:9809 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 9809 بار بازديد شده
 

سخن ديگران: نگاهی به قدر و لیلة القدر در قرآن
 
سخن ديگران

نگاهی به قدر و لیلة القدر در قرآن
 
آرش سلیم
 
مرداد 1391
 
درباره «قدر»، «لیلة القدر»، و «نزول قرآن» ابهامات زیادی وجود دارد [1]. مفسرین قرآن قرائت های گوناگونی از این اصطلاحات و مفاهیم ارائه داده اند. جان مایه اغلب این تفاسیر این است که در هر سال شبی وجود دارد به نام شب قدر که در این شب مبارک خداوند امور یک سال عالم را تنظیم و تدبیر می کند. همچنین شب قدر شبی است که در آن شب قرآن نازل شده است. اما درباره چگونگی نزول قرآن در این شب نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ برای مثال این که قرآن دفعی (یک باره) و یا تدریجی نازل شده است [2]. در این نوشتار بحث چکیده ای ارائه خواهد شد.

شنبه، 28 مرداد ماه ، 1391 بازدید:6530 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 6530 بار بازديد شده
 

سخن ديگران: حقوق زنان در دین زرتشتی
 
سخن ديگران

 رضا مرادی غیاث آبادی
 
و عبارت مبهم حقوق و جایگاه ارزشمند زنان در ایران باستان
عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پر دامنه است. با اینکه آغاز وپایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانیبرای آن وجود ندارد؛ اما با این‌حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزارساله در طول زمان و گستردگی‌ای میلیون‌ها کیلومتر مربعی در پهنه مکان را دربر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، باورها، شیوه‌هایزندگانی، ادیان و حکومت‌های گوناگونی در آن بودوباش داشته‌اند. دستیابی بهواقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگانی و باورهای مردمان با چنینعبارت‌هایی کلی (که گاه نتیجه نهایی آن نیز مثلاً با واژه «ارزشمند» درصورت مسئله می‌آید) ممکن نمی‌شود.
به این ترتیب و برای دستیابی به پاسخی شایسته، در آغاز ناچار و موظفیمکه یا صورت مسئله خود را اصلاح کنیم و آنرا به یک دوره کوچکتری محدود سازیمو یا واژه «ارزشمند» را از آن کنار بگذاریم.
 

پنجشنبه، 28 ارديبهشت ماه ، 1391 بازدید:6829 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 6829 بار بازديد شده
 

 

ساعت فلش

كد ساعت

 

 

 

 

اوقات شرعي

 

ابزار نمایش اوقات شرعی

کد اوقات شرعی

 

جستجو

 


 

مجموع تصاوير

 

 

نظرسنجی

 
چه چیز به انسان ارزش می دهد؟

دین و مذهب
ملیت و نژاد
علم و دانش
ثروت و قدرت
انسانیتنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 2059
 

تماس

 

 

 

لینكها

 

پايگاه اطلاع رساني دفتر عبدالحميد معصومي تهراني


تمام لينك ها


لينكستان

Alazhatr


montazeri


َAyatullah Sistani


Ayatullah Rohani


Asharqalawsat


The Zarathushtrian


Ayatullah Vahid KHorasani


Vatican


Ayatollah Saanei


.bahai Faith


Reza Moraadi Ghiyas aabadi


Missiom Group of peacel


Arots7


 

 

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir

 

mashhadteam.ir